Pensioensparen

Met onze op maat gemaakte pensioenspaarplannen, kan u een extra pensioen opbouwen voor later.

  • Fiscaal voordelig
  • Gegarandeerd rendement
  • Zekerheid

V.A.P.Z.

Aangezien het wettelijk pensioen zeer beperkt is, kan u als zelfstandige beter zelf een pensioen opbouwen.

  • Fiscaal voordelig, u kan immers uw VAPZ-bijdrage inbrengen als beroepskost.
  • U betaalt dan ook minder sociale bijdragen omdat uw belastbare basis daalt.
  • U kiest zelf het jaarlijks te storten bedrag.
  • Gegarandeerd rendement!
  • Gunstige eindbelasting als u actief bent tot uw 65ste.