Motorfiets

Onze polis motorfiets verzekert de specifieke risico’s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Bovendien kunt u een extra korting krijgen als u bij ons reeds een autoverzekering heeft afgesloten.

Met de wettelijke verplichte BA uit onze motorverzekering bent u volledig gedekt voor lichamelijke en materiële schade die uw motor veroorzaakt aan anderen.

Bijkomend kunt u zich verzekeren voor:

  • Pechverhelping
  • Rechtsbijstand
  • Brand & diefstal