Ondernemingen

Elk bedrijf is anders. Wij verzekeren u als zelfstandige, kleine of grote onderneming voor alle specifieke risico’s waaraan uzelf en uw bedrijf blootgesteld zijn.

We kunnen uw verzekeringsrisico’s als bedrijf, kort samenvatten in 4 domeinen.

 

Patrimonium  patrimonium

Welke risico’s?
Brand, storm, waterschade, glasschade, aardbeving, overstroming, diefstal, enz..
Wat?
Woning, bedrijfsgebouw, inboedel, materieel, voorraad, waarden(geld in kassa, brandkast,..), elektronische apparaten, lichtreclame, luifel,..
Waarom?
Voor het voortbestaan van uw onderneming na een schadegeval, uw vaste kosten blijven immers doorlopen (denk maar aan lonen, leningen, etc..), de opbrengsten vallen deels of helemaal weg.

Bedrijfswerkingbedrijfswerking

Welke risico’?
Uw aansprakelijkheid en die van uw medewerkers (personeel, jobstudenten, toevallige helpers, gezindsleden,..)
Wat?/waarom?
  • Schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van werken.
  • Schade veroorzaakt door uw producten na levering of uitvoering van werken.
  • Schade aan goederen die uw cliënten u hebben toevertrouwd.
  • Rechtsbijstand bij het terugvorderen van kosten of schade die de aansprakelijke moet vergoeden.

Uzelf & uw medewerkers medewerkers

Welke risico’s?
Ongevallen, ziekte, pensioen, overlijden,..
Wat?/waarom?
  • Zorgen voor zekerheid en behoud van levensstandaard voor u, uw gezin, uw onderneming en uw medewerkers
  • Na een ongeval met inkomensverlies (arbeidsongeval, maar ook ongevallen thuis, in het verkeer of in het privéleven)
  • Na uw pensionering
  • Na uw overlijden

Mobiliteitmobiel

Welke risico’s?
Aansprakelijkheid, eigen schade, rechtsbijstand,pech,..
Wat?
Uw auto, bromfiets, tractor, heftruck, vrachtwagen,..
Kortom het wagenpark van uw onderneming