Bedrijfswerking

Welke risico’?

Uw aansprakelijkheid en die van uw medewerkers (personeel, jobstudenten, toevallige helpers, gezindsleden,..)

 

Wat?/waarom?

  • Schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van werken.
  • Schade veroorzaakt door uw producten na levering of uitvoering van werken.
  • Schade aan goederen die uw cliënten u hebben toevertrouwd.
  • Rechtsbijstand bij het terugvorderen van kosten of schade die de aansprakelijke moet vergoeden.